WhatsApp Image 2021-10-13 at 13.50.29 (1).jpeg

דמי ההרשמה הינם לשני השחקנים.

 

מיקום התחרות: המשחקים יערכו בכפר המכביה ברמת גן ובמרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב.

זמנים:  12-27 בנובמבר 2021.

    המשחקים יערכו בימים שישי-שבת.

    במידה ואחד הזוגות יהיה מעוניין בשינוי מועד אחד המשחקים,

         הדבר יתאפשר רק באישור החברה ובהסכמת הזוג השני.
מנהלי התחרות: אריאל אפטוויצר ודוד ברקן
שופטים ראשיים: עוזי ישמחוביץ ושובל מלין
נהלי התחרות: התחרות תתנהל בשיטת המפסיד יוצא, ללא תנחומים. 
      משחקים הטוב מ-3 מערכות.
הגרלת המשחקים תתקיים ב4 לנובמבר ותפורסם לשחקנים. 
שחקנים שיבטלו את השתתפותם לפני ההגרלה יקבלו את כספם חזרה,
    ביטול לאחר פרסום ההגרלה מכל סיבה שהיא לא יזכה בהחזר כספי.
 
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשבץ שחקנים בקטגוריות מסוימות או לסרב לקבל שחקנים/ות, לפי שיקול דעתה ולטובת הצלחת המשחקים.
על המשתתפים חלה האחריות לדאוג לכך שיוכלו להשתתף בתחרות ע"פ חוק הספורט.