השכרה לשעה                                                  200₪ 

מחירון

השכרה לשעה וחצי                                          280₪ 

השכרה לשעתיים                                              360₪ 

  כרטיסיה                                                   5 + 1 מתנה