לפני שמשחקים בפעם הראשונה
חשוב למלא את הצהרת הבריאות
ולקרוא את תקנון העלייה למגרשים